Spoľahlivo. Rýchlo. Bezpečne.

Medzinárodná dohoda o CMR

Spoločnosť TRANSPORT BENSON OAK s.r.o. vykonáva prepravu v súlade s podmienkami medzinárodnej Dohody o CMR, ktorej znenie si môžete prečítať v priloženom PDF súbore.

© 2016 | www.tbo.sk | Všetky práva vyhradené | Transport Benson Oak s.r.o.