Quickly. Reliably. Safely.

Goods transportation with pallets exchange

Spoločnosť TRANSPORT BENSON OAK sa okrem iného špecializuje aj na prepravu paletovaného tovaru dennej spotreby. Naše vozidlá sú vybavené paletovými košmi a vďaka tomu vieme zabezpečiť prepravu tovaru spojenú s výmenou paliet. Tento druh prepravy je možné využiť najmä v potravinárskom priemysle ako aj vo veľkoobchode a preprave tovaru dennej spotreby. Prepravy sú vykonávané skúsenými vodičmi a v prípade požiadavky zákazníka je možné zabezpečiť aj on-line sledovanie tovaru. Samozrejmosťou je, že naše vozidlá disponujú dostatočným množstvom upínacích popruhov na uskutočnenie bezpečnej prepravy tovaru.

© 2016 | www.tbo.sk | All rights reserved Transport Benson Oak s.r.o.